Herlufsholmhallen - hal1 og hal2 (ungdom, senior og motion)       


Herlufsholmhallen 2017-2018 sæsonstart for motionisteer 1. september 2017 - sæsonslut 30. april 2018
Aktivitetskalender for Herlufsholm Idrætscenter

Mandage i hal 1 og hal 2
Tidspunkt Bane 1 (under måltavle) Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Mandag hal 1 09:00 - 12:00 Ældrebadminton Kontaktpersoner: Minna Jensen Leif Nielsen
Mandag hal 1

16:00– 17:30

Ungdomstræning Herluf 1 Træner: Ditlev Hartmeyer
Mandag hal 1
Motion 1
17:30-18:20
10861 Morten Jensen
10862 Steen Olsen
10863 Poul Luttermann
10864 Jes Petersen
10865 Søren Rossburg
Estate
SOLGT til en SPONSOR
10227 Niels Funder
10222 John-Ole Rasmussen
10228 Steen Karlsen
10002 Lisbet Green
11448 Karina Bech
11449 Simon Bech
Anna og Karoline
10355 Ulla Andersen
10078 Susanne Larsen
11083 Johnny Jørgensen
10170 Flemming Engholm Larsen
11427 Gert Jensen
10198 Peter Vedsmand
11039 Claus Carstensen
11232 Peter Lind Jensen
Mandag hal 1
Motion 2
18:20 – 19:10
10535 Lise Lotte Nielsen
10536 Frida Nielsen
10537 Preben Nielsen
10538 Bettina Nielsen
  10227 Niels Funder
10222 John-Ole Rasmussen
10228 Steen Karlsen
10002 Lisbet Green
10403 Peter Bøving
10547 Flemming Jørgensen
11145 Steffen Søgaard Mortensen
11146 Jonas Ourø
 
Mandag hal 1
Motions 3
19:10- 20:00
11247 Benny Hein
11248 Rene Jensen
11249 Leif Petersen
11209 Lars Rasmussen
  10343 Brian Valkvist
10783 Anders Dickow
  11345 Kristian Jensen
11193 Søren Kjølby
10347 Søren Lorentzen
10231 Lasse Lowater
 
Mandag hal 1
Motion 3,5
20:00 - 21:00

SOLGT til en SPONSOR
10876 Michael Finlov
10859 Henrik Bagger
10860 Henning H. Andreasen
10858 Kjeld Holdt Jørgensen
  Seniortræning Seniortræning Seniortræning
Mandag hal 1
Motion 4
21:00 - 22:00
      Seniortræning Seniortræning Seniortræning
Mandag hal 2 16:00 - 17:30 Ungdomstræning Herluf 2 Træner: Patrick Jacobsen/Helene Hartmeyer
Mandag hal 2 20:00 - 22:00 Seniortræning        
Onsdage i hal 2
Tidspunkt Bane 1 (v. springgrav) Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Onsdag hal 2

15:50 - 17:20

Ungdomstræning Herluf 1 Træner: Ditlev Hartmeyer
Onsdag hal 2
motion 5
17:20 – 18:10
10357 Torben Schjelde
10243 Søren Ambus
10084 Bodil Bruun
11219 Pia S. Nielsen
10091 Ellen Dickow
10092 Jørn Dickow
10207 Søren Løjmand
11207 Lars Frederiksen
10223 Morten Løjmand
10522 Per Rubæk
10127 Jette Jensen
10194 Susanne Smith
10200 Henny Wisholm
11394 Annelise Pedersen
10173 Bent Madsen
10217 Torben S. Jensen
10787 Jens-Aksel Jørgensen
10103 Preben Jensen
10701 Kaj Christiansen
10193 Asger Skov
11359 Per Bo Larsen
10192 Lars Rasmussen (2)
11433 Lars Herloev
Onsdag hal 2
motion 6
18:10 – 19:00
10568 Tage Christiansen
10569 Ole Hald
10177 Hans Nikolajsen/Søren Lo
10344 Carsten Halling
10156 Finn Hansen
10155 Bent Lund
10360 Jacob Vangby
10140 Stig Jensen
10178 Gert Nørgaard
10197 Niels Otto Sørensen
  10173 Bent Madsen
10217 Torben S. Jensen
10787 Jens-Aksel Jørgensen
10103 Preben Jensen
10701 Kaj Christiansen
10179 Niels Harms Olsen
10192 Lars Rasmussen
10356 Jens E. Pedersen
10238 Flemming Jensen
Onsdag hal 2
motion 7
19:00 - 20:00
11318 Keld B. Andersen
11319 Morten Trägård
11430 Michael Sommer
11437 Thomas Vestergård

10177 Hans Nikolajsen
10155 Bent Lund
10245 Johnni Jacobsen
N.O./Lisbet
10347 Søren Lorentzen
10156 Finn Hansen
10344 Carsten Halling
N.O./Lisbet
11179 Hans Jørgen Juhl Andersen
11178 Jesper Saxtoft
11183 Kim Bendtsen
11187 Claus Freiesleben Jensen
11229 Jes Pærregård
11274 Hans Hansen
10841 Eigil Boll Hansen
10842 Hanne Rasmussen
10843 Karl Aage Rasmussen
10844 Marianne Behrend
11224 Maj Larsen
11225 Kim Johansen
Onsdag hal 2

20:00 - 22:00

Seniortræning
Torsdage i hal 2
Tidspunkt Bane 1 (v. springgrav) Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Torsdag hal 1

09:00 - 12:00

Ældrebadminton Kontaktpersoner: Minna Jensen Leif Nielsen  
Torsdage hal 2
senior og motion

20:10-21:00
Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning 11412 Stephan Jørgensen
11413 Søren Eriksen
11414 Nicolei Jensen
11439 Lukas Andersen
11370 Niels Jørgensen
11371 Jacob F.K. Jensen
11368 Bárdur Strøm Jensen
11369 Daniel Hansen
Torsdage hal 2
senior

21:00 - 22:00
Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning sponsorer sponsorer
Lørdage i hal 2
Tidspunkt Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Lørdage hal 2
Miniton
09:00 - 10:00
Miniton
Træner:
Miniton Miniton Miniton Miniton Miniton

GÅ TIL TOPPEN