Herlufsholmhallen - hal1 og hal2 (ungdom, senior og motion)       


Herlufsholmhallen 2018-2019 sæsonstart for motionisteer 1. september 2018 - sæsonslut 30. april 2019
Aktivitetskalender for Herlufsholm Idrætscenter

Mandage i hal 1 og hal 2
Tidspunkt Bane 1 (under måltavle) Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Mandag hal 1 09:00 - 12:00 Ældrebadminton Kontaktpersoner: Minna Jensen Leif Nielsen
Mandag hal 1

16:00– 17:30

Ungdomstræning HG1 Træner: Patrick Jacobsen/Rasmus Saxtoft
Mandag hal 1
Motion 1

17:30-18:20
10861 Morten Jensen
10862 Steen Olsen
10863 Poul Luttermann
10864 Jes Petersen
10865 Søren Rossburg

10227 Niels Funder
10156 Finn Hansen
10228 Steen Karlsen
10002 Lisbet Green

10355 Ulla Andersen
10078 Susanne Larsen
11083 Johnny Jørgensen
10170 Flemming Engholm Larsen
11427 Gert Jensen
10198 Peter Vedsmand
11039 Claus Carstensen
11232 Peter Lind Jensen
Mandag hal 1
Motion 2
18:20 – 19:10
10535 Lise Lotte Nielsen
10536 Frida Nielsen
10537 Preben Nielsen
10538 Bettina Nielsen
11487 Caroline Klinke
11488 Paw Nielsen
10227 Niels Funder
10156 Finn Hansen
10228 Steen Karlsen
10002 Lisbet Green
10403 Peter Bøving
10547 Flemming Jørgensen
   
Mandag hal 1
Motions 3
19:10- 20:00
11247 Benny Hein
11248 Rene Jensen
11249 Leif Petersen
11209 Lars Rasmussen

SOLGT til en SPONSOR
10343 Brian Valkvist
10783 Anders Dickow
  11345 Kristian Jensen
11193 Søren Kjølby
10347 Søren Lorentzen
10231 Lasse Lowater
 
Mandag hal 1
Motion 3,5
20:00 - 21:00
10876 Michael Finlov
10859 Henrik Bagger
10860 Henning H. Andreasen
10858 Kjeld Holdt Jørgensen
Voksenfjer v/Søren Lorentzen og Lasse Lowater Seniortræning Seniortræning
Mandag hal 1
Motion 4

21:00 - 22:00
Voksenfjer v/trænere Søren Lorentzen og Lasse Lowater Seniortræning Seniortræning
Mandag hal 2 20:00 - 22:00 Seniortræning   Træner: Ditlev Hartmeyer
 
Tidspunkt Bane 1 (v. springgrav) Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Onsdag hal 2

15:50 - 17:20

Ungdomstræning HG1 Træner:
Onsdag hal 2
motion 5
17:20 – 18:10
10357 Torben Schjelde
10243 Søren Ambus
10084 Bodil Bruun
11219 Pia S. Nielsen
10091 Ellen Dickow
10092 Jørn Dickow
11517 Michael Nielsen
11443 Victor Knudsen (us)
10127 Jette Jensen
10194 Susanne Smith
10200 Henny Wisholm
11394 Annelise Pedersen
10173 Bent Madsen
10217 Torben S. Jensen
10787 Jens-Aksel Jørgensen
10103 Preben Jensen
10701 Kaj Christiansen
10193 Asger Skov
11359 Per Bo Larsen
10192 Lars Rasmussen (2)
11433 Lars Herloev
Onsdag hal 2
motion 6
18:10 – 19:00
10568 Tage Christiansen
10569 Ole Hald
10177 Hans Nikolajsen
10347 Søren Lo/10002 Lisbet Green
10156 Finn Hansen
10155 Bent Lund
10360 Jacob Vangby
10140 Stig Jensen
10178 Gert Nørgaard
10197 Niels Otto Sørensen
10207 Søren Løjmand
11207 Lars Frederiksen
10223 Morten Løjmand
10522 Per Rubæk
10173 Bent Madsen
10217 Torben S. Jensen
10787 Jens-Aksel Jørgensen
10103 Preben Jensen
10701 Kaj Christiansen
10179 Niels Harms Olsen
10192 Lars Rasmussen
10356 Jens E. Pedersen
10238 Flemming Jensen
Onsdag hal 2
motion 7
19:00 - 20:00


10177 Hans Nikolajsen
10155 Bent Lund
10347 Søren Lorentzen
10156 Finn Hansen
10002 Lisbet Green
BL/HN?
11179 Hans Jørgen Juhl Andersen
11178 Jesper Saxtoft
11183 Kim Bendtsen
11187 Claus Freiesleben Jensen
11229 Jes Pærregård
11463 Jørgen Czubaniek
  11224 Maj Larsen
11225 Kim Johansen
Onsdag hal 2

20:00 - 22:00

Seniortræning Træner: Ditlev Hartmeyer
Torsdage i hal 2
Tidspunkt Bane 1 (v. springgrav) Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Torsdag hal 1

09:00 - 12:00

Ældrebadminton Kontaktpersoner: Minna Jensen Leif Nielsen  
Torsdage hal 2
senior og motion

20:10-21:00
Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning   11412 Stephan Jørgensen
11413 Søren Eriksen
11439 Lukas Andersen
11368 Bárdur Strøm Jensen
Torsdage hal 2
senior

21:00 - 22:00
Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning Seniortræning og +40 træning sponsorer sponsorer
Lørdage i hal 2
Tidspunkt Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6
Lørdage hal 2
Miniton
09:00 - 10:00
Miniton
Træner: Lasse Lowater
Miniton Miniton Miniton Miniton Miniton
Lørdage hal 2
Hyggeton
10:00 - 11:00
Hyggeton v/Lasse Lowater Hyggeton Hyggeton Hyggeton Hyggeton Hyggeton

GÅ TIL TOPPEN