fredag, 04 January 2019 13:05

Generalforsamling d. 5. februar 2019

Der afholdes Generalforsamling i Klubhuset tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19.00.

Iht. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.