FORMÆND GENNEM TIDERNE

Badmintonafdelingen har ikke en mødeprotokol, der strækker sig længere tilbage end 1943. Oplysninger om badminton i tidligere tid skal formentlig findes i hovedafdelingens gamle protokoller.

Navne   Tildelt
1934 - 1946 Svend Aage Petersen  

Svend Aage Petersen blev valgt allerede ved den stiftende generalforsamling den 29/9-1932, hvor HG bliver til - den gang under navnet Herlufholms Sogns Gymnastikforening og var næstformand i HSG. Afdelingsformændene valgtes på hovedbestyrelsens generalforsamling.

Jævnfør afdelingens mødeprotokol refereres der fra et bestyrelsesmøde den 22/5-1943 at Svend Aage Petersen er valgt på hovedbestyrelsens generalforsamling. Han bliver genvalgt på afdelingens første selvstændige generalforsamling den 16/4-1945 jf. protokollen 

1946 - 1960 Grethe Madsen   Indvalgt i bestyrelsen på generalforsamlingen den 15/4-1946. Bestyrelsen konstitueres sig med Grethe Madsen som formand på et bestyrelsesmøde den 24/4-1946
1960 - 1964 Jørgen Henriksen   Generalforsamlingen den 24/3-1960 og genvalgt 4/5-1962 Ønsker at gå af ved generalforsamlingen i 8/5-1963 men fortsætter, da der ikke er andre emner.
1964 - 1965 Evald Rasmussen   På generalforsamlingen den 18/6-1964 ønskede formanden Jørgen Henriksen at gå af, men der var ingen kandidater til posten. Det vedtoges at afholde ekstraordinær generalforsamling kort efter sæsonens start. På bestyrelsesmødet den 13/8-1964 refereres det, at Evald Rasmussen har overtaget formandsposten.
1965 - 1966 Preben Jørgensen   Den konstituerede formand går af og Preben Jørgensen vælges på den ordinære generalforsamling den 28/4-1965
1966 - 1970 Peter Madsen   Formanden Preben Jørgensen ønsker ikke genvalg, da han skal ind som soldat. Peter Madsen vælges til formand 20/4-1966.
1970 - 1981 Johannes Kristensen   Generalforsamlingen 22/4-1970
1981 - 1990 Niels Skovgård   Johannes går uden for tur, idet han er blevet valgt til formand for HG. Generalforsamlingen 29/4-1981
1990 - 1996 Herman Bang Knudsen   Generalforsamlingen 25/4-1990
1996 - 1998 Minna Jensen   Generalforsamlingen 17/4-1996
1998 - 2004 Bent Lund   Der vælges ikke formand på den ordinære generalforsamling den 29/4 1998. Formanden vælges på en ekstraordinær generalforsamling.
2004 - 2007 Minna Jensen   Generalforsamlingen 21/4 - 2004. Minna meddeler på bestyrelsesmødet den 18. januar 2007, at hun ikke længere ønsker bestride posten som formand.
2007 Mads U. Jensen (kons.)   Mads U. Jensen indtræder som konstitueret formand efter at Minna har trukket sig fra posten på bestyrelsesmødet den 18. januar 2007.
2007-22 Søren Lorentzen   Generalforsamlingen 26/4 - 2007