HERLUFHOLM BADMINTONS HISTORIE OG UDVIKLING

HG STIFTES

Herlufsholm Gymnastikforening er stiftet den 29. september 1932. Hovedafdelingen som paraplyorganisation bliver til noget senere. I mødeprotokollen for badmintonafdelingen kan man læse:

Møde 18. oktober 1944
Onsdag d. 18. Oktober afholdtes Møde hos Madsen, Guderup. Det blev vedtaget at fremsende Forslag til Generalforsamlingen angaaende: Nyordning af Gymnastikforeningens Bestyrelse. Der skulde derefter være en Hovedbestyrelse bestaaende af 3 + 6 Medlemmer. De sidste 6 skulde bestaa af Formand og Sekretær fra Gymnastik- Haandbold- og Badmintonafdelingerne, som herefter afholder hver sin Generalforsamling. Robert Hansen skulde forsøge at faa Hallen i Haslev Søndag d. 27/10 1944.

 

SELVSTÆNDIG AFDELING

Badmintonafdelingen blev stiftet som selvstændig afdeling den 1. oktober 1934, som den anden selvstændige afdelingen - efter håndboldafdelingen var blevet selvstændig afdeling i 1933.

 

ANNO 2019

Badmintonafdelingen anno 2019 er en selvstændig afdeling under HG med egen bestyrelse og egen økonomi.

Afdelingen er hjemmehørende i Næstved i Herlufsholm Idrætscenter og har for tiden ca. 300 medlemmer. Afdelingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. I klubbens seniorafdeling spiller det bedste hold i Danmarksserien.

Ungdomsafdelingen er meget aktiv med mange spillere i alle aldersgrupper. Der spilles turnering i både DGI Storstrøms Amt og SBKr.

 

MOTIONSAFDELINGEN

I motionsafdelingen spiller man lidt mere uforpligtende badminton med sine faste makkere og er sin egen træner. Her tilmeldes hold til DGI Storstrøms Amts turnering.

Motionsafdelingen danner bl.a. klubbens økonomiske grundlag og det er også ofte her, at både bestyrelse og trænere hentes.

Afdelingen forsøger at være stor og bred nok til at alle spillere kan få deres ambitioner opfyldt. Men det er dog også vigtigt for afdelingen, at sportsånden trænes, og at der er et godt kammeratskab blandt de helt unge spillere, ligesom de sociale relationer holdes i hævd blandt motions- og turneringsspillerne.